artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB