artykuł nr 1

Kontrola doraźna przeprowadzona w zakresie sprawowania nadzoru w 2008 roku przez Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta nad Samorządową instytucją kultury Miejskim Ośrodkiem Kultury w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB