artykuł nr 1

Kontrola realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonania wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne292 KB