artykuł nr 1

LX Sesja Rady Miasta z dn. 26 września 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LX/760/18 w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/759/18 w/s wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/758/18 w/s wyjścia ze współwłasności nieruchomości poprzez zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w ? części oraz w ? części osób fizycznych położonej przy ulicy Sulejowskiej 13 (obręb 20)597 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/757/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej.478 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/756/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej.466 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/755/18 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Orlej 11 ? Ciepłownia C-1, ul. Rolniczej 75 ? Ciepłownia C-2.605 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/754/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców - kompleks nr I, nr II i nr III503 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/753/18 w/s wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana.530 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/752/18 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej 16 ? ul. Leona Pereca 5472 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/751/18 w/s sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Matejki512 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/750/18 w sprawie zamiany nieruchomości528 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/749/18 w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim470 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/748/18 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 295.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi554 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/747/18 w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok.29 MB
Uchwała Nr LX/746/18 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 23 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer