artykuł nr 1

XXXVI Sesja Rady Miasta - 25 września 2013 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/681/13 w/s rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/680/13 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, przyjętego Uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r.563 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/679/13 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, połozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. wojska Polskiego 264.511 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/678/13 w/s sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 104..440 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/677/13 w/s sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jagiellońskiej.481 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/676/13 w/s zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.454 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/675/13 w/s zmiany budżetu Miasta na 2013 rok.17 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/674/13 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer