artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XXV sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szpakowej ? ul. Długiej i ul. Szpakowej181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej 8a169 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 7169 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 34 jako działka nr 172/2 o powierzchni 94 m2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.171 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały nr LII/840/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku zmienionej Uchwałą nr LIV/867/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Uchwałą nr II/19/10 z 10 grudnia 2010 roku, Uchwałą nr VII/117/11 z dnia 30 marca 2011 roku, Uchwałą nr X/177/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Uchwałą nr XIII/250/11 z dnia 26 października 2011 roku i Uchwałą nr XXIII/410/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 8B-zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 8A-zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 7-zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 6-zmiany w planie nakładów na inwestycje37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 5-zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 4A-zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-gmina47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3A-zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone-gmina40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2B-zmiany w planie wydatków-zadania powiatu58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2A-zmiany w planie wydatków-zadania gminy60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1B-zmiany w planie dochodów-zadania powiatu50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1A-zmiany w planie dochodów -zadania gminy51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2012 r.33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 3 -wyjaśnienie38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 2-wykaz przedsięwzięć100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 1-Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer