artykuł nr 1

XII Sesja Rady Miasta - 28 września 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XII/247/11 w/s ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski.793 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/246/11 w/s zmiany Uchwały Nr II/18/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym w postaci hipotek nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. w celu zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi na zadnie inwestycyjne pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim788 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/245/11 w/s zmiany Uchwały Nr XXIII/257/96 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 września 1996 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Piotrków Trybunalski pod firmą ?Komunikacja Miejska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/285/96 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 1996 r.369 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/244/11 w/s sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a Gminą Żagubica w Republice Serbii285 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/243/11 w/s skargi Państwa Jolanty i Macieja Piekarskich na Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim861 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/242/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej Strzelnica w Piotrkowie Trybunalskim751 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/241/11 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej - Meszcze I w Piotrkowie Trybunalskim.687 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/240/11 w/s zmiany Uchwały Nr X/181/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Dmowskiego-Ciepłownia 1 i ul. Rolniczej 75 -Ciepłownia C-2.326 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/239/11 w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zmienionej uchwałami Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XVI/261/07 z dnia 28 listopada 2007 r., Nr XXIV/403/08 z. dnia 25 czerwca 2008 r. i Nr VII/120/11 z dnia 30 marca 2011 r.349 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/238/11 w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 176 A. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 69 o powierzchni 0,4067 ha w obrębie 42.332 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/237/11 w/s wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy350 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/236/11 w/s wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.359 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/235/11 w/s ławników do Sądu Okręgowego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim.342 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/234/11 w/s wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.448 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/233/11 w/s sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/232/11 w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.375 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/231/11 w/s zmiany budżetu Miasta na 2011 rok10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/230/11 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2029MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer