artykuł nr 1

XXIX Sesja Rady Miasta-29 października 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXIX/492/08 w/s przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Masiarka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/493/08 w/s przyjęcia rezygnacji Pana Adama Gaika z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/494/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200837 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dochodów54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dochodów74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Budżet na rok 200883 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3B do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie wydatków61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4B do Uchwały Nr XXIX/494/08- zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie nakładów na inwestycje53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIX/494/08- Wieloletni Plan Inwestycyjny 2008-201049 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/494/08- Limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9B do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zadania w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10B do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zadania w planie dotacji na zadania realizowne na podstawie porozumień i umów43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11A do Uchwały Nr XXIX/494/08- Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/494/-08- Plan wydatków jednostek pomocniczych20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/494/08-Zmiany w planie funduszu65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/495/08 w/s przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-201320 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/495/08- Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2008-2013712 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/495/08- Plan finansowy36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/496/08 w/s nieodpłatnego ustanowienia służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 305/2 położoną w obrębie 24 przy ul. Armii Krajowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 305/124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/497/08 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/498/08 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zofii Nałkowskiej 50 oraz wyrażenia zgody na przeniesienie własności tego prawa na rzecz Skarbu Państwa24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/499/08 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/500/08 w/s zmiany Statutu Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/500/08- Schemat organizacyjny Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/501/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/502/08 w/s przejęcia na własność Gminy Piotrków Trybunalski pojazdów samochodowych24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/503/08 w/s zmiany nazwy oraz zmiany statutu instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Sztuki w Piotrkowie Trybunalskim41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/504/08 w/s utworzenia Jednostki Pomocniczej Gminy Osiedle Łódzka-Wysoka-Sadowa i nadania jej statutu53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/505/08 w/s nadania statutu Jednostce Pomocniczej Gminy Osiedle Wyzwolenia52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/506/08 w/s nadania statutu Jednostce Pomocniczej Gminy Osiedle Sulejowska52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/507/08 w/s wyboru przedstawiciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do zgromadzenia Związku Powiatów Polskich22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/508/08 w/s zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/509/08 w/s zmian składów osobowych komisji stałych Rady Miasta20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/510/08 w/s powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer