artykuł nr 1

Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 25, w celu przebudowy linii napowietrznej oraz przyłączy nn, demontażu linii napowietrznej nn oraz budowy linii kablowej nn