artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości przy ul. Żeglarskiej 25a w Piotrkowie Trybunalskim