artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia w ulicach Jodłowej i Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim