artykuł nr 1

Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej