artykuł nr 1

Informacja

artykuł nr 2

Informacja

Informacja o wynikach pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 01 października 2021 r.
artykuł nr 3

Informacja

Informacja o wynikach ustnych przetargów przeprowadzonych w dniu 01 października 2021 r.
artykuł nr 4

Informacja

Informacja o wynikach pisemnych publicznych przetargów nieograniczonych na wydzierżawienie, na okres 10 lat, niezabudowanych nieruchomości znajdujących się w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
artykuł nr 5

Informacja

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów przeprowadzonych w dniu 27 sierpnia 2021 r.