artykuł nr 6

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 78 przy ul. Garbarskiej 31 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.

artykuł nr 7

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 36 przy ul. Belzackiej 102 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.

artykuł nr 8

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 63 przy ul. Wysokiej 44/46 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.

artykuł nr 9

Wykaz nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej przeznaczonych do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

artykuł nr 10

Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Henryka Sienkiewicza 16a.