artykuł nr 11

Wykaz nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Granicznej - Wroniej

wykaz
Załączniki:
Wykaz 437 KB
artykuł nr 12

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecałej 29

Załączniki:
Wykaz 655 KB
artykuł nr 13

Wykaz niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej i ul. Dalekiej - ul. Wierzeje

Załączniki:
Wykaz MB
artykuł nr 14

Wykaz niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Marii Skłodowskiej - Curii 26/28 i ul. Bugajskiej 1/3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Załączniki:
Wykaz MB
artykuł nr 15

Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Lelewela 26 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonej do sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieograniczonego

Załączniki:
Wykaz MB