artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Krakowskie Przedmieście - Zalesicka

Załączniki:
Wykaz 937 KB
artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Prostej 42 - Leszczynowej 41

Załączniki:
Wykaz 407 KB
artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzeje, w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

Załączniki:
Wykaz MB
artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do oddania w użyczenie , położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Belzackiej.

Załączniki:
Wykaz 367 KB
artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej, w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

Załączniki:
Wykaz MB