artykuł nr 11

Informacja o wyniku ustnych publicznych przetargów przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2019 r.

artykuł nr 12

Informacja o wyniku ustnego, publicznego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29 marca 2019 r.

artykuł nr 13

Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 29 marca 2019 r.

artykuł nr 14

Informacja o wynikach pisemnych publicznych przetargów nieograniczonych na wydzierżawienie, na okres 10 lat niezabudowanych nieruchomości znajdujących się w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

artykuł nr 15

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2019 r.