artykuł nr 11

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 60

artykuł nr 12

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej 20

artykuł nr 13

Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na zbycie udziału stanowiącego własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski w wysokości 4/12 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej we Włodzimierzowie przy ul Zielonej

artykuł nr 14

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Żeglarskiej 25b.

artykuł nr 15

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 21.

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze