artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 21, ul. Żółtej 22, Żółtej 23 i ul. Żółtej 24

artykuł nr 2

Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 60a

artykuł nr 3

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej 39

artykuł nr 4

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność skarbu państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul Wojska Polskiego 37

artykuł nr 5

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy ks. Piotra Skargi