artykuł nr 6

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 21, ul. Żółtej 22, ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24

artykuł nr 7

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 37

artykuł nr 8

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości lokalowej nr 20, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 11. stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski

artykuł nr 9

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mireckiego

artykuł nr 10

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski położonych przy ul. Piaskowej