artykuł nr 6

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Sulejowskiej 130

artykuł nr 7

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Wojska Polskiego 264

artykuł nr 8

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Nowowiejskiej 24

artykuł nr 9

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Mireckiego

artykuł nr 10

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Rakowskiej 17 a