artykuł nr 21

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 202

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 611 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 130

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 697 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicz 80/82

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 488 KB
artykuł nr 24

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej 8-20

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 522 KB
artykuł nr 25

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Górniczej

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 733 KB