artykuł nr 1

Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bursztynowej 11

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 806 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej 39

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 750 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 21,22,23 i 24

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 737 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parafialnej

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu MB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 80/82

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 698 KB