artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 49 a-l

artykuł nr 2

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego "Jeziorna I" przy ul. Żołędziowej

artykuł nr 3

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 64 i ul. Bocznej 3

artykuł nr 4

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie, na okres 29 lat, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego

artykuł nr 5

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego Jeziorna I przy ul. Chabrowej