artykuł nr 1

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajowej 2/6-ul. Przeskok 6

artykuł nr 2

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Nowowiejskiej 24

artykuł nr 3

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Narutowicza 90.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kasztanowej.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Stalowej 4.