artykuł nr 36

Ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu ograniczonym na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alei Gen. W. Sikorskiego.

artykuł nr 37

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych ograniczonych, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza - działka 151/2 oraz przy ul. Przemysłowej działka 149/5