artykuł nr 11

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza I ustny przetarg ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych z przeznaczeniem na używanie i pobieranie pożytków