artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: Przedszkola Samorządowego nr 14, Przedszkola Samorządowego nr 16 i Przedszkola Samorządowego nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: MŁODSZY KSIĘGOWY

artykuł nr 3

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY.

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. dokumentacji technicznych