artykuł nr 1

Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Pogotowiu Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim: GŁÓWNY KSIĘGOWY

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor Ochrony Danych w komórce Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. obsługi punktu informacyjnego w Biurze Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Informatyk w Referacie Informatyki

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 10/12