artykuł nr 1

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Dziale Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu

artykuł nr 2

Kierownik Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds księgowych w dziale księgowo - płacowym

artykuł nr 3

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Inspektor ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru

artykuł nr 4

Kierownik Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym w Piotrkowie Trybunalskim na stanowisko referenta ds udzielania pomocy materialnej w dziale socjalnym

artykuł nr 5

Dyrektor Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim - stanowisko SPECJALISTA