artykuł nr 1

Komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na stanowisko pracy FUNKCJONARIUSZA - APLIKANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Dochodów.

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. zaangażowania wydatków budżetowych i obsługi kasowej w Referacie Księgowości

artykuł nr 4

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim