artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego RADCY PRAWNEGO W ZESPOLE RADCÓW PRAWNYCH W WYMIARZE 1/2 ETATU

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego RADCY PRAWNEGO W ZESPOLE RADCÓW PRAWNYCH W WYMIARZE 1/2 ETATU

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego RADCY PRAWNEGO W ZESPOLE RADCÓW PRAWNYCH