artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI PUNKTU INFORMACYJNEGO W BIURZE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW I NADZORU ORGANIZACYJNEGO

artykuł nr 2

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w MZDiK: KSIĘGOWY W DZIALE KSIĘGOWOŚCI I PŁAC

artykuł nr 3

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: kasjer w Referacie Księgowości

artykuł nr 4

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: podinspektor ds. odszkodowań oraz zwrotów nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami

artykuł nr 5

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: podinspektor ds. koordynacji projektu "ZDOBYWAM ŚWIAT" - kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas IV i V piotrkowskich szkół podstawowych" w Referacie Edukacji