artykuł nr 1

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w MZDiK: KSIĘGOWY W DZIALE KSIĘGOWOŚCI I KADR

artykuł nr 2

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. DOWODÓW OSOBISTYCH W REFERACIE EWIDENCJI LUDNOŚCI

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W REFERACIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

artykuł nr 5

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE!!!Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. MEDIÓW W ZESPOLE RZECZNIKA PRASOWEGO