artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: INSPEKTORA DS. DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH W BIURZE INWESTYCJI I REMONTóW

artykuł nr 2

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na 3 wolne stanowiska pracy: PODINSPEKTORóW W ZESPOLE śWIADCZEń RODZINNYCH

artykuł nr 3

Komendant Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PODINSPEKTOR DS. OBSłUGI ORGANóW RADY MIASTA W BIURZE RADY MIASTA

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: INSPEKTORA DS. NADZORU INWESTYCYJNEGO ROBóT DROGOWYCH w Biurze Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego