artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę prasy w 2007 r. dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę...

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów papierniczych, piśmienno-biurowych i geodezyjnych w 2007 r. dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na zakup paliwa do samochodów Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na strzeżenie obiektów Urzędu Miasta znajdujących się przy Pasażu K. Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28 oraz ochrona kasy przy Pasażu K. Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mięsnych, wędliniarskich