artykuł nr 1

SPZ.271.48.2019 - "Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1522E w M. Piotrków Trybunalski, ul. Wierzejska" do dz. nr ewid. 13/6, obręb 0045, jedn. ewid. 106201_1

artykuł nr 2

SPZ.271.47.2019 - "Przebudowa zjazdu do posesji przy ulicy Twardosławickiej 17" w Piotrkowie Trybunalskim, dz. nr ewid. 167/1, obręb 0025, jedn. ewid. 106201_1

artykuł nr 3

SPZ.271.50.2019 - Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zarządzanie nieruchomościami niezamieszkałymi stanowiącymi własność, współwłasność Miasta, bądź znajdującymi się w posiadaniu Miasta. II. Pełnienie zastępstwa inwestycyjnego dla nieruchomości zabudowanych pozostających w posiadaniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność, współwłasność Miasta, bądź znajdujących się w posiadaniu Miasta. III. Zarządzanie i zastępstwo inwestycyjne budynkiem użytkowym przy ul. Dmowskiego 47 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 4

SPZ.271.45.2019 - Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 160x14,6 o długości L~190mb wraz z uzbrojeniem w ramach inwestycji pn.: Budowa wodociągu w osiedlu Pawłowska