artykuł nr 1

SPZ.271.32.2018 - Zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego

artykuł nr 2

SPZ.271.9.2018 - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 w ramach realizacji projektu pt. Poprawa Warunków i Jakości Kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

SPZ.271.1.2018 - Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz utrzymania porządku na terenach przyległych do tych budynków w 2018 roku