artykuł nr 1

Postępowanie na wykonanie usługi polegającej na ustaleniu przebiegu granic w postępowaniurozgraniczeniowym

artykuł nr 2

Postępowanie na sporządzenie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim do rzeki Strawy na czas remontu kanału tranzytowego (kanał tłoczny i kanał otwarty) w ramach Projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 3

Postępowanie na usługę transportową 50 osób do Warszawy w dniu 27 czerwca 2013 r.

artykuł nr 4

Postępowanie na na dokonanie czyszczenia zbiornika wodnego-kąpieliska "Słoneczko" w kompleksie jeziora "BUGAJ" w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Postępowanie na dostawę paliwa do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze