artykuł nr 16

Postępowanie na zakup 700 szt. mikroczipów przeznaczonych do znakowania psów i 40 kompletów formularza pt. "Dowód Identyfikacji i Rejestracji Zwierzęcia" i dostawę do siedziby Kupującego

artykuł nr 17

Postępowanie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich"

artykuł nr 18

Postępowanie na opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania decyzji na rozbiórkę budynków położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 13

artykuł nr 19

Postępowanie na wykonanie i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 1 szt. tablicy pamiątkowej wg załączonego wzoru w związku z realizacja zadania pn.: "poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez: a) budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wiejska, Wyzwolenia b) rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska"

artykuł nr 20

Postępowanie na przeprowadzenie programu profilaktycznego "NOE" dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w Piotrkowie Trybunalskim

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze