artykuł nr 1

Postępowanie na dostawę wyposażenia sal zajęć do Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach Resortowego Programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch.

artykuł nr 2

Postępowanie na dostawę 4 szt. szaf metalowych przeznaczonych na wyposażenie magazynu archiwaliów dla Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Postępowanie na dozorowanie i ochronę mienia-Zamku Królewskiego oraz budynku administracji i budynku gospodarczego w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, przy Placu Zamkowym 4

artykuł nr 4

Postępowanie na wykonanie kosztorysu i projektu budowlanego rozbiórki budynków położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 10-16 Zamkowej 11 (działki nr 132/1, 132/3, 133, 134, 135, i 136/2 obręb nr 21) wraz z wykonaniem projektu zabezpieczania wschodnich ścian szczytowych budynków przy ul. Starowarszawskiej 8 (działka nr 131) i zachodniej ściany szczytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (działki nr 137)

artykuł nr 5

Postępowanie na wykonanie pełnego zakresu przeglądu i konserwacji klasera rotacyjnego znajdującego się w Referacie Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10 w okresie 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze