artykuł nr 26

Informacja dot. postępowania na sporządzenie biologicznej inwentaryzacji zieleni w obszarze planowanych robót dla zadana "Renowacja kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej"

artykuł nr 27

Informacja dot. postępowania na usługę polegającą na wykonaniu badań geotechnicznych w obszarze prowadzonych robót dla zadania "Renowacja kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej"

artykuł nr 28

Informacja dot. postępowania na usługę polegającą na sporządzeniu wycen nieruchomości w celu zabezpieczenia pożyczki

artykuł nr 29

Informacja dot. postępowania na wykonanie przepięcia instalacji centralnego ogrzewania z węzła c.o. do istniejącego budynku administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim przy Placu Zamkowym 4

artykuł nr 30

Informacja dot. postępowania na usługę polegającą na doradztwie technicznym w formie udziału Biegłego w Radzie Technicznej dla zadania "Prace projektowe dla robót budowlanych i inżynieryjnych dla zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków" w ramach Projektu "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim"

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze