artykuł nr 1

Informacja dot. postępowania na sukcesywną dostawę materiałów papierniczych, piśmienno-biurowych i geodezyjnych w 2010 roku dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 2

Informacja dot. postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji części istniejącego budynku pawilonu usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania tej części dla potrzeb schroniska dla bezdomnych

artykuł nr 3

Informacja dot. postępowania na przeprowadzenie warsztatów/szkolenia z wymagań i praktycznego tworzenia planów ciągłości działania, w tym przećwiczenie szacowanego ryzyka - propozycja modelu szacowania do zaadoptowania w Urzędzie

artykuł nr 4

Informacja dot. postępowania na utworzenie na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego dwóch dostępów do Internetu o charakterze hot-spot

artykuł nr 5

Informacja dot. postępowania na wykonanie i sukcesywną dostawę pieczątek i grawertonu w 2010 roku dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego