artykuł nr 1

Konsultacje w sprawie zmiany programu współpracy na lata 2012-2015

artykuł nr 2

Oferta na realizację zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

artykuł nr 3

Konsultacje w sprawie programu współpracy na lata 2012-2015

artykuł nr 4

Oferta na realizację zadania publicznego-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Turniej kwalifikacyjny chłopców do drużyn młodzieżowych piłki ręcznej MKS Piotrkowianin

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka