artykuł nr 1

Średnia zdawalność osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców"