artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne z kontroli NIK w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 1,003 KB
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi sformułowane w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Mieście Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli w zakresie wykorzystania urlopów wypoczynkowych

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 112 KB
artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne z kontroli NIK w zakresie zlecania i wykorzystywania przez jednostkę samorządu terytorialnego operatów szacunkowych

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 398 KB