artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

artykuł nr 2

Uproszczona oferta zimowiska w trybie art. 19a ZHP Hufiec Piotrków Trybunalski

artykuł nr 3

Oferta organizacji ferii zimowych - Dom Zakonny Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki)

artykuł nr 4

Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2020 roku

artykuł nr 5

Oferta organizacji ferii zimowych w Świetlicy Socjoterapeutycznej "Oratorium św. Antoniego"