artykuł nr 1

Uproszczona oferta zimowiska w trybie art. 19a ZHP Hufiec Piotrków Trybunalski

Załączniki:
Oferta MB
artykuł nr 2

Oferta organizacji ferii zimowych - Dom Zakonny Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki)

Załączniki:
Oferta MB
artykuł nr 3

Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2020 roku

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy 43 KB
Ogłoszenie 685 KB
artykuł nr 4

Oferta organizacji ferii zimowych w Świetlicy Socjoterapeutycznej "Oratorium św. Antoniego"

Załączniki:
Oferta MB
artykuł nr 5

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2020 roku

Załączniki:
Wyniki otwartego konkursu 935 KB
Ogłoszenie MB
Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019