artykuł nr 11

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób uzależnionych, w tym bezdomnych, z Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 12

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego z zakresu sportu w 2018 r.

artykuł nr 13

Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2018 roku w obiektach sakralnych położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do rejestru zabytków

artykuł nr 14

Ogłoszenie dot. Stowarzyszeń Zwykłych

Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed 20 maja 2016 r.)...
artykuł nr 15

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w 2018 roku