artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK 1711.6.2017 z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2015 r., przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym Logos i Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej Logos

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK 1711.5.2017 z doraźnej kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta w 2015 i 2016 r., przeprowadzonej w Prywatnej Szkole Podstawowej Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK 1711.3.2017 z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta w 2015 r., na realizację zadań przez Zaoczne Technikum dla Dorosłych, Zaoczne Uzupełniające Technikum dla Dorosłych, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych GABOR oraz Policealną Szkołę Zawodową GABOR w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK 1711.1.2017 z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta w 2015 r., przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i I Szkole Policealnej dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim