artykuł nr 1

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego